ÜRÜNLER
CERRAHI DOKU YAPIŞTIRICI
 • Endikasyonları – Kullanım alanları 
 • Oftalmik cerrahi : Korneal perforasyonlar
 • ENT cerrahisi : Timpanik perforasyonlar
 • Diş cerrahisi : Diş implantları, Periodontal cerrahi,
 • Gingivektomi, çıkan kısımlar
 • Genel cerrahi: Laparotomi, Herni, Apandisit
 • Plastik cerrahi : Yarık dudak, Yara izi eksizyonları, Deri nakli
 • Jinekoloji: Epizyotomi, Sezaryen, Tübektomi
 • Gastroenteroloji : Varis, Karaciğer ve Pankreas Yaraları
 • Ortopedik: Tendon tamiri, kemik aşısı, Kıkırdak bağlama
 • Cerrahi onkoloji : Tiroit ve Meme malignite ameliyatı
 • Pediatrik: Kesikler, Herni, Yarık damak, yarık dudak 
 • Topocryl Doku Yapıştırıcısı
Avantajları
Yara bölgesinde siyanoakrilatın Mikro Dağıtımı, yaranın kapatılması için tam Olarak doğru miktarın eklenmesini sağlar. Polimerizasyonun sıcaklığı nedeniyle meydana gelen doku hasarlarının hızlı bir şekilde iyileştirilmesine ve bu doku hasarlarının azaltılmasına yardımcı olan TOPOCRYL kullanıldığında, kazaen aşırı uygulama hali minimumda tutulur.
 
Mikro Dağıtım sistemi, ulaşılması güç yerlerde ve aynı zamanda son derece Ufak ensizyon ve kesiklerde doku yapıştırıcısının uygulanmasını sağlar. Ezilebilir ampul sistemi, atmosferik nem nedeniyle ürünün katılaşmasını Önlemeye yardımcı olur. Bu, ürünün sıvı biçimde kalmasını ve uygulama anında etkin ve aktif olmasını garanti eder.
 
Kullanabilecekleri dünya kalitesinde bir ürüne sahip olmaları nedeniyle, doktorlar için harika bir rahatlıktır.Ürün, yumuşak bir polimer mikro uç ile dağıtılmakta ve böylece ürünün yara bölgesine uygulanması sırasında meydana gelebilecek kaza eseri yaralanma riskini azaltmaktadır. 
 
 Patentli Mikro Dağıtım Sistemi
 
 Plastik ampul içerisinde bulunan ürünlerle yara bölgesinde siyanoakrilat uygulanması sorunlara neden olmaktadır. Ürün, kap içerisinde bir şırınga kullanılarak çekilir. Derinin iki kenarı üzerine siyanoakrilat damlacıklarının dökülmesi için pompaya bastırılır.
 
TOPOCRYL’in, paketin içerisinde yerleşik olarak bulunan patentli bir mikro dağıtım sistemi bulunmaktadır. İki parmak arasına alınarak plastik kılıfa sıkıca bastırıldığında, içerideki cam ampul ezilir ve plastik kap içerisine butil siyanoakrilatı serbest bırakır. Plastik kap, cam partikül döküntülerini durdurmak için yerleşik bir filtre içermektedir. Ürün, mikro damlacıklar halinde iğneden doğru çıkar. Akış, iki parmak arasında bulunan plastik kılıfa gerekli basınç uygulanarak kolaylıkla kontrol edilir. 
 
Uzun Süreli Stabilite 
 
Bazı ürünlerin, raf ömürlerinin ilk birkaç ayı içerisinde polimerize olduğu (ve böylece etkinliğini kaybettiği) bilinmektedir. Ayrıca, üretim yerinden distribütörlere gönderimden itibaren birkaç gün içerisinde bazı paketlerin katılaştığı da gözlemlenmiştir. TOPOCRYL, sıcaklık, toz ve nem açısından stabildir. Aktif bileşen Olarak n-butil-2-siyanoakrilatın monomer formu, oda sıcaklığında bırakıldığında bile şeffaf mavi renkte sıvı olarak kalmaya devam eder.
 
Hermitik olarak kapalı ezilebilir cam ampul içerisinde siyanoakrilatın Varlığı nedeniyle çok daha faza stabilite gereklidir. Cam duvarlar nem Sızdırmaz olduğundan, ürün oda sıcaklığında bile yıllarca sıvı halde kalır. Polimerden üretilen çevreleyen kılıf cihaza mekanik dayanım sağlar ve Ürün kullanımı ve çalıştırma sisteminin ömrünü iki kata çıkartır. 
 
• Önerilen Endikasyonlar
• Referanslar
Farouk R, Drew PJ, Qureshi A, Roberts AC, Duthie GS, Monson RJT
Gerilimsiz uinal herni tamirinde butil-2-siyanoakrilat ile hazırlık deneyimi.
British Journal of Surgery 1996; 83:1100
Samuel PR, Roberts AC, Nigam A
Otorinolaringoloji ve boyun cerrahisinde n-butil-siyanoakrilat kullanımı:
Ġlk 33 hasta üzerinde bir hazırlık raporu. The Journal of Larygology and
Otology, Haziran 1997; Cilt III 536-540
Qureshi A, Roberts AC, Drew PJ, Monson JRT, Duthie GS
Karın yaralarında derinin kapatılması için n-butil-siyanoakrilat kullanımı:
Ön sonuçlar. Ann R Coll Surg Engl. 1997; 19:414-415
Kalkami Sudhindra, Dodwad Vidya, Chava Vijay.
İpek sütür ve N-butil siyanoakrilat ile kapatılan peridontal fleplerin iyileşmesi:
Bir klinik ve histolojik çalışma. Indian J Dent Res 2007; 18:72-7
CHENG Liu-fang, WANG Zhi-qiang, LI Chang-zheng ve diğerleri.
Butil siyanoakrilat kullanılarak, endoskopik skleroterapi ile gastrik varislerin
tedavisi: 635 vaka ile 10 senelik deneyim. Chinese Medical Journal 2007;
120(23):2081-2085
Amiel GE, Sukhotonik I, Kawar B ve Siplovich L
Elektif Cerrahi Kesiklerde N-Butil-2-siyanoakrilat kullanımı – Uzun Vadeli
Sonuçlar. J Am Coll Surg, Cilt 189, 21-25 (1999)
• Katalog
Uygunluk Sertifikaları
• Ürün Uygunluğu Final Protokolü
• Ec Certificate
• AT Sertifikası
• AT Uygunluk Beyanı
• Teknik Şartname
 
CERRAHİ DOKU YAPIŞTIRICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Doku yapıştırıcısı,  N-Butil (2) siyanoakrilat içermelidir.
2.Yüzeysel cerrahi kullanım için CE belgesine sahip olmalıdır.
3.Ürün temiz,taze kesikleri veya kolayca karşı karşıya gelen yaraların veya ameliyat kesilerini yapıştırmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalı ve pansuman veya yarayı kapatmaya ihtiyaç duyulmamalıdır,mavi renkte olmalıdır.
4.Ürün uygulandığı alanda antiseptik bariyer oluşturmalıdır.
5.Steril ambalajında 0,50 ml olmalıdır.
6.Polimerizasyon reaksiyonu esnasında ve sonrasında 45°C’den fazla ısı meydana gelmemeli dolayısı ile kullanılan doku sathı ve derinliklerinde yanmaya sebebiyet vermemelidir.
7.Ürün, ıslak ortamda etkin olmalıdır.
8.Yapışma süresi 20-30 saniye içerisinde başlamalı ve yaklaşık 60-90 saniye sonra tamamlamalıdır.
9.Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmeli hastaya herhangi bir müdahale yapılmasına gerek kalmamalıdır.
10.Ürün polimerisasyon sonrası yüksek gerilime dirençli elastik film tabakası oluşturmalıdır.
11.Ürün soğuk zincir gerektirmemeli, 40°C altında normal oda sıcaklıklarında muhafaza edilebilmeli ve kullanım öncesi atmosforik nem nedeni ile katılaşmamalıdır.
12.ürün,paket içerisinde,ilacı rahatlıkla uygulayabilmek için gerekli mikro dağıtım sistemi ile kullanıma hazır olmalı  kullanıldıktan sonra ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için ampulün ağzı tekrar kapatılabilmelidir.
13.ürün birden fazla  kullanım için en az 2 yedek aplikatörü olmalıdır.
14.Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir.En az 1 (bir) yıllık kullanım ömrü olmalıdır.
15.ambalajlama yapılmış kutuların üzerinde firma adı adresi,malzeme cinsi,hacmi,emniyetli taşıma için varsa gerekli işaretleme,sterilizasyon tipi,üretim tarihi ve/veya son kullanma tarihi miadı olacaktır.
16.Ürün cam tüp içerisinde dışında koruyucu şeffaf plastik  bir  kılıfı olmalı ve filitre sistemine sahip olmalıdır, filitre ederek ,mikro damlacıklar halinde uygulanabilmeli ve akış kolaylıkla kontrol edilebilmelidir. 
17.Ürün aseptic dolum ile steril edilmiş olmalıdır.