HABERLER
2019 Haberleri
Ycellbio İle PRP Uygulama 10/31/2019
Önce enjektör  ile 1,5 cc Antikoagülan alınır, Vücuttan alınan kanın pıhtılaşmaması için 1,5cc lik Antikoagülanlı enjektör ile 13,5 cc kan alınır. Enjektörle ile alınan kan hava ile hiç temas etmeden  YCELLBİO Kite alınarak santrifuj  edilir, kit etkisi ile Kırmızı Kan, Beyaz Kan ve PRP Hücreleri birbirinden ayrılır, Elde edilen PRP Enjektöre çekilir.Elde edilen PRP istenilen bölgeye enjekte edilir.
 • Dermatoloji, Dahiliye, Gerontoloji
 • Epirdermis güçlendirmesi ve organ nakli
 • Ülser ve kronik yaralanmalar.(Örn: radyasyon sonrası yaralar) Cerrahi Uygulamalar
 • Kalp ameliyatları
 • Abdominal ameliyatlar
 • Maxilofacial ameliyat
 • Ortopedik ameliyat
 • Plastik ve rekonstraktif ameliyatlar
 • Ciddi yanık tedavileri  Araştırma & Geliştirme
 • Araştırma Geliştirme
 • Hücre ayırımı
 • Otolog hücre kültürlemesi
 • Hücre farklılaştırması
 • Doku rejenerasyonu
 • İyileşme  
 • Diş Uygulamaları
 • Diş çekimi ve kıkırdak
 • Diş takımı
Kolspon Kolajen Sünger Kullanım Alanı 10/30/2019
 • Hemostaz  sağlar.
 • Fibroblastları çeker ve hücrelerin yönlendirilmiş migrasyonuna yardımcı olur.
 • Monosit çekerek yarada otolitik debridmana yardımcı olur.
 • Doku ve vasküler büyüme için extra cellular matrix sentezini artırır.
 • Hücre proliferasyonu’nu tetikler. Keratinositlerin farklılaşması ve migrasyonunu destekler.
 • Epitelizasyonu hızlandırarak dokunun bütünlüğünü artıran organize fibrillerin birikimine yardımcı olur.
 
Kolspon orta-şiddetli sızıntı yapan lokal yara yönetiminde emilebilir kollajen  protein süngeri olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
 • Bası ülserleri, Venöz ülserleri, Diyabetik ülserler, Rezidüel kavite, Tünellenmiş yaralar, Sinsice ilerleyen yaralar ve Kronik yaralar,
 • Travma yaraları gibi akut yaralar, Aşınma, Laserasyon, Cilt yırtılmaları, ve Cerrahi insizyon(lazer sonrası yara açılmaları)vs
 • Epidermoliz Bullosa’nın tedavisinde,
 • Palatal kalnılığın arttırılması amacıyla diğer uygulamalarda KOLSPON..
 • Retrograde / Ortograde diş dolgularında periapikal bariyer olarak, apeksifikasyon prosedürleri, açık apekslerin yönetimi gibi Mineral Trioksit Agrega (MTA) kullanımında.